• Hebrew
  • English
פרופיל עץ מלא

QSI מייבאת פרופילים/חלונות/דלתות מעץ מלא על פי הזמנה . המוצר הינו מוצר גרמני, העומד בכל הסטנדרטים ודרישות  התקן האירופאיות המחמירות . המוצרים מעץ מלא חלונות דרייקיפ דלתות הזזה אבה שיבה עם זכוכית 4/16/4.

  

 

woods1.jpg
woods2.jpg
 woods3.jpg